strategier

Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S er formidler af to fonde inden for investering i virksomhedsobligationer.

Den ene fond, Global High Yield, investerer primært i globale high yield virksomhedsobligationer, der har kreditvurdering, der er lavere end Baa3/BBB-. Obligationsudvælgelsen foretages på baggrund af en grundig analyse af virksomhedernes gearing, indtjening og cash flow, samt gældsnedbringelse. I obligationsudvælgelsen tages der også hensyn til landerisiko, samt om der er særlige udfordringer i den sektor, virksomheden opererer inden for.

Hent dagligt opdateret faktaark for Global High Yield, pdf


Den anden fond, EM Virksomhedsobligationer, investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt af selskaber, der er hjemmehørende i eller har en væsentlig del af deres aktiviteter inden for emerging og frontier markeder. Udvælgelsen fokuserer på grundig analyse af virksomhedernes gearing, indtjening og cash flow samt på gældsnedbringelse. Kreditvurderingen af obligationerne skal ved køb være højere end CCC hos Standard & Poors, henholdsvis Caa1 hos Moody’s.

Hent dagligt opdateret faktaark for EM Virksomhedsobligationer, pdf